Nhập khẩu và phân phối thịt bò chính hiệu

Liên hệ

BEEF EXPRESS SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
—————————————————————————————————-

Sales & Marketing:  0367796870 (Ms Nhi) – 0329234704 (Ms Lộc) – 0936109152 – (Mr Bắc)
“Đạo Đức – Chất lượng  – Uy tín”

Hỗ trợ trực tuyến